Johdanto - Viisi periaatetta

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää islamista löytyy kolmesta kirjasta - Koraanista ja kahdesta Muhammadin elämästä kertovasta kirjasta. Nämä kirjat ovat vaikeaselkoisia, mutta kun tämä "trilogia" järjestetään, lajitellaan ja analysoidaan, siitä paljastuu viisi islamin perusperiaatetta:
  1. Islam perustuu "trilogiaan", islamin pyhiin kirjoihin: Koraaniin, Siraan (Muhammadin elämäkerrat) ja hadith-kokoelmiin (Muhammadista kertova perimätieto, hänen sanansa ja tekonsa)
  2. Suurin osa islamin doktriinista on poliittista eikä niinkään uskonnollista. Islam on enimmäkseen poliittinen ideologia.
  3. Islam jakaa ihmiskunnan muslimeihin ja uskottomiin, joita kutsutaan kafireiksi.
  4. Poliittinen islam käyttää kaksijakoista - dualistista - etiikkaa, kahta eri tapaa kohdella kafireja. Kafireja voidaan kohdella joko kaltoin tai kuten hyvää naapuria.
  5. Kafirien tulee alistua islamille politiikassa ja julkisessa elämässä. Koko kafirien sivilisaation tulee alistua poliittiselle islamille.

Nämä viisi periaatetta voidaan tiivistää viiteen sanaan: Trilogia, politiikka, kafir, dualismi ja alistuminen. Nämä sanat selventävät ja helpottavat poliittisen islamin opiskelua. Kun ymmärrät, miten nämä viisi periaatetta toimii, kaikki loksahtaa paikoilleen. Monimutkainen muuttuu yksinkertaiseksi, kaaokseen tulee järjestys.

Tämä luentosarja perustuu näihin viiteen periaatteeseen ja kaikki esitetyt asiat perustuvat faktoihin, jotka voidaan jäljittää islamin perusteksteihin. Opiskeltuasi tämän luentosarjan asiat tunnet Muhammadin ja ymmärrät, että islamin todellinen voima on politiikassa, ei uskonnossa.


TRILOGIA

Trilogia koostuu kolmesta kirjasta.
  • Koraani on se mitä Muhammad väitti Allahin sanoneen enkeli Gabrielin välityksellä. Koraani ei kuitenkaan sisällä riittävästi ohjeita siitä, miten ollaan muslimi. Koraanissa sanotaan toistuvasti, että ihmisten pitää jäljitellä Muhammadia jokaisessa elämänsä yksityiskohdassa. Muhammadin sanoja ja tekoja kutsutaan sanalla sunna. Sunna löytyy kahdesta tekstikokoelmasta, Sirasta ja haditheista.
  • Sunnan ensimmäinen lähde on Sira, Muhammadin elämäkerta. Arvovaltaisimman elämäkerran on kirjoittanut Ibn Ishaq
  • Sunnan toinen lähde on hadith, perimätieto Muhammadista. Haditheja on useita kokoelmia, mutta yleisimmin käytetty on Bukharin kokoelma.

Trilogia on siis Koraani, Sira ja hadith yhdessä. Tämä on hienoa, sillä se tarkoittaa, että kaikki vastaukset kysymyksiin islamista löytyvät näistä kolmesta kirjasta. Se asettaa islamille rajat - se ei olekaan enää valtava tuntematon viidakko.

Tietosi ovat myös varmoja, sillä ne tulevat islamin peruslähteistä. Trilogia on islamin peruskallio. Kukaan imaami, islaminoppinut tai asiantuntija ei voi kiistää Trilogiaa. Trilogiasta otettu fakta edustaa lopullista auktoriteettia.

Huomatkaa, että kaksi näistä kolmesta kirjasta, Sira ja hadith, kertovat Muhammadista. Tässä on se hyvä puoli, että suurin osa fatkoista, jotka sinun tulee tietää, on Muhammadin elämästä. Kun tunnet Muhammadin, tunnet islamin. Muhammadin elämän opiskelu on helppoa ja niinpä myös islamin opiskelu on helppoa.


POLIITTINEN ISLAM

Poliittinen islam on doktriini, joka keskittyy vääräuskoisiin, kafireihin. Islamin suhde kafireihin ei voi olla uskonnollinen, sillä muslimeja on ankarasti kielletty olemasta missään tekemisissä kafirien kanssa uskontoon liittyvissä asioissa. Islamin uskonnollinen puoli käsittelee sitä, miten muslimi välttää Helvetin ja pääsee Paratiisiin.

Trilogia ei ainoastaan julista uskonnollista ylemmyyttä kafireihin, sillä kafirit joutuvat Helvettiin, mutta muslimit pääsevät Paratiisiin, mutta doktriini vaatii, että muslimit ovat kafirien yläpuolella myös politiikassa ja kaikessa kulttuurissa. Tämä ylemmyys on poliittista eikä uskonnollista.

Kuten sanottu, Koraanin tekstistä 61% käsittelee kafireita. Sira (Muhammadin elämäkerta) omistaa 75% sisällöstään kafireille ja jihadille.

Islamin menestys perustuu ensi sijassa sen politiikkaan. Muhammad oli hengellinen johtaja 13 vuotta ja onnistui käännyttämään uskontoonsa noin 150 ihmistä. Kun hänestä tuli poliittinen johtaja ja sotapäällikkö, islamin kasvu räjähti ja Muhammad oli kymmenessä vuodessa koko Arabian kuningas.


KAFIR

Toisuskoiset ovat niin tärkeitä, että heillä on monia eri nimityksiä. Kristittyjä ja juutalaisia kutsutaan Kirjan kansoiksi tai vääräuskoisiksi. Muita uskonnollisia nimiä ei-muslimeille ovat ateistit, monijumalaiset ja pakanat. Koraani kuitenkin käyttää yhtä sanaa, joka sisältää kaikki nämä uskonnolliset nimet. Se on arabiankielinen sana kafir.

Yli puolet, 61%, Koraanista käsittelee kafireita. Islamissa on oma eettinen oppirakennelmansa kafireita varten. Suurin osa Sirasta, Muhammadin elämäkerrasta, kertoo siitä, miten Muhammad toimi kafirien suhteen.

Kafir voidaan suomentaa uskottomaksi, mutta se ei ole hyvä käännös. Uskoton on neutraali sana. Koraani on varsin selväsanainen kafireiden suhteen. Koraanin suhde kafireihin ilmenee siinä, miten se puhuu heistä. Kafirit ovat kaikista olennoista alhaisimpia. Kafireja sopii ryöstää, murhata, kiduttaa, orjuuttaa ja ristiinnaulita. Olennaista on, että kafir ei ole vain toisuskoinen, vaan sellainen, johon sovelletaan aivan erilaista moraalikoodia kuin muslimeihin.


DUALISMI

Kolmas periaate on dualismi, joka on ainutlaatuista islamille. Esimerkkinä Koraanin suura 109:

Sano: »Te, jotka ette usko!
En palvele sitä, mitä te palvelette,
ettekä te palvele Häntä, jota minä palvelen.
Enkä koskaan aio palvella sellaista, mitä te palvelette,
ettekä te koskaan Häntä, jota minä palvelen.
Teillä on tuomionne ja minulla palkkani.»Kuulostaa varsin suvaitsevaiselta, mutta entäs tämä myöhempi jae:

Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen. (Koraani 9:5)

Tässä meillä onkin täydellistä suvaitsemattomuutta. Tällaiset ristiriidat ovat tyypillisiä Koraanille ja Koraanissa myös käsitellään tätä ongelmaa. Ristiriitojen ratkaisemiseksi annetaan niin sanottu abrogaatio, missä myöhemmin ilmoitetut jakeet ovat parempia kuin aikaisemmin ilmoitetut.

Tämän ajatuksen logiikka on hyvin tärkeä. Koska Allah on täydellinen ja Koraani on suorasanaista Allahin puhetta, molemmat jakeet ovat tosia. Myöhäisempi jae on kuitenkin voimakkaampi kuin aikaisempi. Tämä johtaa dualistiseen logiikkaan, missä kaksi ristiriitaista faktaa voi olla yhtä aikaa voimassa.

On kaksi erilaista Koraania. Mekassa kirjoitettu Koraani on aikaisempi ja se on uskonnollisempi. Myöhempi medinalainen Koraani on hyvin poliittinen. On myös kaksi erilaista Muhammadia. Muhammad on ensin saarnamies, mutta myöhemmin hänestä tulee poliitikko ja sotapäällikkö.

Islam jakaa maailman muslimeihin ja kafireihin. Sen etiikka on dualistinen. Muslimeita koskevat omat sääntönsä ja kafireille on toiset säännöt.


ALISTUMINEN

Islam tarkoittaa sanana alistumista ja muslimi on "hän joka alistuu". Trilogiassa esitetään selkeästi, että kaikki kafirit ja heidän sivilisaationsa tulee hävittää. Muhammadin menestys suostutella kafirit myöntämään, että hän on Allahin profeetta, perustui väkivaltaan. Alistaminen on sekä poliittista että uskonnollista. Islam vaatii kafireja alistumaan kaikilla julkisen elämän aloilla. Kaikki kafirien kulttuurissa on loukkaus Allahia kohtaan.


MUSLIMIT JA ISLAM

Ainut muslimi, josta tässä luentosarjassa keskustellaan, on Muhammad. Olisi mahdotonta muutenkaan keskustella kaikista muslimeista, sillä heitä on 1,5 miljardia. Ainoa merkittävä asia on doktriini. On siis parasta keskittyä doktriiniin ja jättää ihmiset rauhaan. Ainoa muslimi, jolla on merkitystä, on Muhammad.


FAKTOIHIN PERUSTUVA OPPIMINEN

Tämä luentosarja perustuu faktoihin, jotka on otettu islamin omista teksteistä. Esimerkiksi:

Ishaq 554 Allahin lähettiläs sanoi: "Tappakaa jokainen juutalainen, jonka saatte käsiinne"


Mikäli haluat tarkistaa tämän tai jonkun muun lainauksen, voit aina turvautua islamin alkuperäisiin teksteihin. Ishaq 554 viittaa Ibn Ishaqin Muhammadin elämäkerran marginaaliviittaukseen 554.VIITTAUKSET ALKUPERÄISIIN LÄHTEISIIN

Tässä luentosarjassa esitetyt asiat voidaan jäljittää alkuperäisiin lähteisiin referenssinumeroinnin avulla:

Ishaq 234 viittaa Ibn Ishaqin kirjaan Sirat Rasul Allah, jonka on kääntänyt englanniksi A. Guillaume nimellä The Life of Muhammad.  Tässä viitataan marginaaliviittaukseen 234. 

Muir234 on viittaus sir William Muirin kirjaan The Life of Mohammed, AMS Press, New York, NY, 1975. Numero tarkoittaa sivua 234.

Bukhari2,3,45 on viittaus Sahih Bukhariin, Bukharin hadith-kokoelmaan. Esimerkin numeroista 2 viittaa 2. volumeen, 3. kirjaan ja numeroon 45, mikä on standardi referenssinumerointi.

Abu Dawud 2,1234 on viittaus Sunan Abu Dawudiin, kirjaan 2, numeroon 1234

Muslim2,345 on viittaus Sahih Muslimiin, Muslimin hadith-kokoelmaan. Esimerkissä viitataan kirjaan 2, numeroon 345

12:45 on Koraanin luku (suura) 12, jae 45.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Jihad

Islamin perusteet